چرا کنفرانس واشنگتن علیرضا نوریزاده و شهریار آهی همچنان مورد بحث است

دو هفته پیش کنفرانسی در واشنگتن توسط دکتر علیرضا نوری زاده (1) و دکتر شهریار آهی (2) برگزار شد که صدای آمریکا خبر آنرا منتشر کرد (3).

روز بعد در این مورد دو مقاله تحت عنوان "چرا اینهمه بحث استقلال مالی اپوزیسیون از آمریکا مطرح می شود" (4) و "اظهار ناراحتی تجزیه طلبان از نشست دکتر علیرضا نوری زاده و دکتر شهریار آهی در واشنگتن" (5)، منتشر شد که در مقاله دوم اشاره شد که حتی تجزیه طلبان "کنگره ملیت های ایران فدرال" از این کنفرانس ناراحت بودند (6). در دو هفته اخیر بحثهای مختلف در مورد این کنفرانس همچنان ادامه داشت. آقای حسن اعتمادی (7) از مسؤلین حزب سکولار دموکرات ایرانیان (8) و مهستان جنبش سکولار دموکراسی (9) درباره کنفرانس واشنگتن در برنامه آخرین لحظه با شهرام همایون در روز هجدهم ماه ژوئن 2018 گفتگویی داشتند (10) و گفتگوی مفصلتری را نیز که بسیار شنیدنی است سه روز بعد در برنامه آقای سعید بهبهانی در تلویزیون میهن در تاریخ بیست و یکم ماه ژوئن داشتند (11). آقای محمد امینی (12) نیز امروز در برنامه برگی از تاریخ تلویزیون اندیشه درباره این کنفرانس بحث کردند که در آن از جمله موضوعات تاریخی جالبی در مورد قرارداد 1919 وثوق الدوله مطرح کردند (13). همچنین دکتر مهران مصطفوی یادداشتی در فیسبوک در تاریخ 15 ماه ژوئن 2018 در این مورد گذاشته اند که از جمله عدم دعوت از خبرنگاران رسانه های مختلف را نقد کرده اند (14). شخصاً بیش از آنچه دو هفته پیش نوشتم حرف تازه ای ندارم و از بحثهایی نیز که اشاره شد بسیار آموختم اما تنها نکته ای که لازم به تذکر است اینکه کار مشترک نیروهای سیاسی اپوزیسیون با متحدان بین المللی اگر شفاف باشد اینهمه سوء تفاهم و رد و بدل کردن اتهامات پیش نمی آید که برنده نهایی رژیم اسلامی در ایران، خواهد بود. کافی است نگاهی به کنگره های جنبش سکولار دموکراسی که دکتر اسماعیل نوری علا (15) و همراهانشان در 6 سال گذشته برگزار کرده اند بیاندازیم، که همه چیز شفاف بوده است (16).

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
سام قندچی

 

پانویس:
1. دکتر علیرضا نوری زاده
https://goo.gl/wpgJRt
2. دکتر شهریار آهی
https://goo.gl/P4RGXb
3. صدای آمریکا: برگزاری همایش ائتلاف نیروهای اپوزیسیون ایران در واشنگتن دی سی
https://ir.voanews.com/a/iran-opposition/4431914.html
4. چرا اینهمه بحث استقلال مالی اپوزیسیون از آمریکا مطرح می شود
http://www.ghandchi.com/2095-esteghlaale-oppositio...
5. اظهار ناراحتی تجزیه طلبان از نشست دکتر علیرضا نوری زاده و دکتر شهریار آهی در واشنگتن
http://www.ghandchi.com/2097-nourizadeh-ahi.htm
6. مهرداد سلطانی مقدم در سایت بلوچ دات یو اس: علت ناکامی ائتلاف سلطنت طلبان و کنگره ملیت های ایران فدرال
http://baluch.us/archives/11573
8. حزب سکولار دموکرات ایرانیان
https://goo.gl/22wBEV
9. مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران
https://goo.gl/SV1kWu
10. گفتگوی آقای حسن اعتمادی درباره کنفرانس واشنگتن در برنامه هجدهم ماه ژوئن 2018 آخرین لحظه با شهرام همایون
https://www.youtube.com/watch?v=uWnjBvvMeNw&featur...
11. تلویزیون میهن سعید بهبهانی: حسن اعتمادی نگاهی دارد به اهداف برگزار کننده نشست واشنگتن و اهداف و راهکار اپوزیسیون
https://www.youtube.com/watch?v=g5fQ5rGAcN4&featur...
12. محمد امینی
http://goo.gl/Yh2EeF
13. محمد امینی در برنامه برگی از تاریخ بیست و دوم ماه ژوئن 2018
https://vimeo.com/276566073
14. دکتر مهران مصطفوی: جلسه در هتل ریتز کارلتن واشنگتن برای مبارزه با رژیم ایران!!!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1021345166...
15. دکتر اسماعیل نوری علا
https://goo.gl/z8Et3N
16. کنگره های مربوط به مهستان، جنبش سکولار دموکراسی ایران، و حزب سکولار دموکرات ایرانیان که همه شفاف و علنی برگزار شدند
http://isdmovement.com/Congress.htm

منبع: 
http://www.ghandchi.com
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: