چرا ایالات متحده میگوید رژیم ایران باید تغییر کند؟

صحبت های دکتر بیژن افتخاری با رضا وضعی

منبع: 
الوند تی وی
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: