چرا رژیم اعتصاب بازاریان را به مؤتلفه نسبت می دهد

رژیم فوراً اعتصاب بازار تهران را به مؤتلفه منسوب کرد تا بتواند رهبری آنرا کنترل کند همانگونه که جنبش سبز را طی یکسال در 1388 به زیر رهبری اصلاح طلبان هل داد (1)، و بعد هم عقیم کرد.

روز گذشته با ترقی شدید قیمت دلار به ده هزار تومان موج تازه ای از اعتراضات و اعتصابات در ایران آغاز شد که کانون آن اعتصاب بازار تهران بود. این حرکت برای اسلامگرایان که به استثنای مدت کوتاهی به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده در دوران زمامداری آقای محمود احمدی نژاد، همواره چه پیش از پیروزی انقلاب چه پس از آن از حمایت بازاریان برخوردار بودند، خیلی غیرمترقبه بود. رژیم فوراً اعتصاب را به مؤتلفه منسوب کرد تا بتواند رهبری آنرا کنترل کند همانگونه که جنبش سبز را طی یکسال در 1388 به زیر رهبری اصلاح طلبان هل داد (1)، و بعد هم عقیم کرد.

بازار تهران

اعتصاب بازار تهران

اعتصاب بازاریان همانطور که در زمان افزایش مالیات بر ارزش افزوده در دوران ریاست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد روی داد، به دلیل از دست دادن فروش است که عامل آن کاهش درآمد مشتریان و ترس از بحران در کشور است؛ مردمی که در وحشت از آینده اقتصادی خود به سر میبرند هرچه دارند را سکه و دلار می خرند و از خرید روزانه غذا و پوشاک خودداری می کنند و این یعنی کاهش شدید خرید مردم در بازار. اما، مؤتلفه، آنها مثل 40 سال گذشته دست در دست رژیم اسلامی دارند و ابداً رهبری این اعتصابات در دست آنها یا اصلاح طلبان نیست. تا آنجا هم که به جناح های مختلف رژیم مربوط می شود، در حال حاضر گروه بهاریون آقای محمود احمدی نژاد (2) زیر فشار جدی قرار دارد (3)، و نه مؤتلفه که ریش و قیچی دست خودشان است.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران
سام قندچی

پنجم تیر ماه 1397
June 26, 2018

پانویس:
1. مقالاتی درباره اصلاح طلبی
http://www.ghandchi.com/eslahtalabi.htm
2. گروه بهاریون و آقای محمود احمدی نژاد
https://goo.gl/195M8J
3. خبرنامه گویا: طائب: مشایی، اطلاعاتی حرفه‌ای است که هرگز با کتک اطلاعات نمی‌دهد؛ بقایی باید اعدام می‌شد
http://news.gooya.com/2018/06/post-16084.php

منبع: 
http://www.ghandchi.com
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: