فریاد میزنه بچه من حباب دلار نمیخوره بلکه شیر خشک میخوره

فریاد میزنه بچه من حباب دلار نمیخوره بلکه شیر خشک میخوره بیست و شیش هزار تومن

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: