آ.س.رم

سانسور ِ قسمتهایی از نمادِ باشگاهِ آ.س.رم ایتالیا توسط سیمایِ میلیِ و توصیه های ایمنی لازمه برای امت اسلامی

در پیِ سانسور ِ برخی اعضایِ ماده گرگِ نمادِ باشگاهِ آ.س.رم ایتالیا توسط سیمایِ میلی، دولت تدبیر و امید به اقداماتِ ذیل بصورت سه فوریتی اقدام نموده است:

- حذفِ کلیه شیرِ آبِ پارکها و مدارس بدلیلِ مکیده شدن ِ احتمالی
- ممنوعیتِ تولیدِ آجرِ سوراخدار برای پیشگیری از تجاوز به اَبنیه
- جمع آوریِ کلیه سرعتگیرهایِ قوسیِ معابر بدلیل تحریک هموطنان
- افزودنِ "کافورِ درجه یک" به سبد غذایی خانوار
- طراحیِ سماور ِ بدونِ شیر
- حذف کلیِ نمونه هایِ پلاستیکیِ آبکش
- نصبِ دزدگیر برای کلیه اگزوزها خصوصا اتومبیل سواری
- ممنوعیتِ فروشِ کیسه آبگرم

در همین زمینه، فرماندهیِ نیروی ِ انتظامی کشور به خانواده ها هشدار داده و اعلام نمود:

فرزندان خویش را تا سنینِ مطمئنه با نصبِ سیم خاردارِ در محلهایِ لازمه، از دستِ حامیان، بانیان و قاریانِ چیزدوست محافظت فرمایید.

امیرعلی متولی

جاجی

 

کاریکاتور سانسور لوگو

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: