آی زرشک

احوال کشور بعد از برجامِ بی فرجام

 

 

 

شیخ حسن،با آن دَک و پُز هم زرشک ؟

سد جوات و آن عرقچین هم زرشک؟

آن یکی تختش روانچی هم زرشک؟

خندهٔ لوس و ظریفش هم زرشک؟

نرمش ِ آن قهرمان عاقا ، زرشک ؟

آنهمه رقص و نی انبان هم زرشک؟

آخرش تمدید ِ تحریمیم؟پس بازم زرشک؟

عاقبت ،فاطی و تنبان شد قضیه؟ آی زرشک!

 

امیرعلی متولی

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: