مراسم تدفین زنده یاد علی اصغر صدر حاج سید جوادی

مراسم تودیع و تدفین زنده یاد علی اصغر حاج سید جوادی: چهارشنبه، ۱۳ تیر ۱۳۹۷ برابر با ۴ ژوئیه ۲۰۱۸ گورستان مونپارناس پاریس،
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان

منبع: 
www.rangin-kaman.net
برگرفته از: 
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: