فراخوان یاری به آقای محمدرضا لوائی

کسانی که در آمریکا زندگی می کنند، از مزایای بیمه‌های اجتماعی همگانی محرومند. زمانی که بیماری سراغ کسی می‌آید، اگر بیمه نباشد (که بسیاری از مردم از این دسته هستند)، هزینه‌های سرسام‌آور دکتر و دارو و بیمارستان به دردهای بیماری افزوده می‌شود و شخص را بویژه از نظر روحی، در وضعیتی بسیار نامناسب قرار می‌دهد.

دوستان گرامی، خوانندگان عزیز ایرانگلوبال،

کسانی که در آمریکا زندگی می کنند، از مزایای بیمه‌های اجتماعی همگانی محرومند. زمانی که بیماری سراغ کسی می‌آید، اگر بیمه نباشد (که بسیاری از مردم از این دسته هستند)، هزینه‌های سرسام‌آور دکتر و دارو و بیمارستان به دردهای بیماری افزوده می‌شود و شخص را بویژه از نظر روحی، در وضعیتی بسیار نامناسب قرار می‌دهد.

دوست و هموطن ما، نویسنده ایرانگلوبال، آقای محمدرضا لوائی، مدتی است که با یک بیماری مهلک دست به گریبان است و به عنوان یک پناهنده، محروم از بیمه‌های اجتماعی، با وضعیت مالی نامناسب، با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کند. ایشان به کمک ما نیاز دارد. به یاری او بشتابیم!

از دوستان و خوانندگانی که می‌خواهند در نبرد با بیماری به ایشان یاری کنند، تقاضا داریم که کمک‌های مالی خود را مستقیما از طریق وسترن یونیون 

Western Union  به ایشان برسانند.

با تشکر

ایرانگلوبال

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: