هم رزم دیروز هم بزم امروز، در حاشیه بازداشت نزدیکان قالیباف