گفتگو با خرسندی و زمانی در باره شورای دمکراسی خواهآن ایران

گفتگوی کیانوش توکلی با عباس خرسندی و محمد زمانی
در این گفتگو ابتدا در باره اهداف ، زمان و چگونگی تشکیل شورای دمکراسی خواهان ایران و نیز اجلاس آتی آن در 14 ژوییه 2018 در شهر کلن صحبت شد و اینکه شورا ، شامل چه احزاب و سازمانهایی است. در ادامه درباره حقوق شهروندی و تفاوت آن با حقوق آنتیکی توضیح داده شد .همچنین تاکید شد که ایران کشوری با فرهنگ ها و زبانهای گوناگونی تشکیل شده است که پذیرش و اتحاد آن تمامیت ارضی ایران را تضمین می کند:
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: