برگ ننگین

ویدئو
بجنبید ای رفیقان ای رفیقان،
رها سازید وطن از شر شیخان،
شوید یک موج یک موجی دوباره،
کنید این برگ ننگین پاره پاره

 

برگ ننگین

مملکت در اوج ادبار
تن فروشی روی اجبار
سفره های خالی از نان
نو جوانان کنج زندان
به پا ها قفل و زنجیر دیانت
فقیه وشیخ در فسق و خیانت
چه می خواهید از این شیخان نادان
از این غارتگران خوان ایران
چه می خواهید از این جمع فقیهان
به جز حکم شریعت دار و زندان
رها باید وطن از این وقیحان
تهی از تازیانه قفل و زندان
بجنبید ای رفیقان ای رفیقان
رها سازید وطن از شر شیخان
شوید یک موج یک موجی دوباره
کنید این برگ ننگین پاره پاره

شعر، آهنگ و اجرا: دکتر علی گوشه 

 

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: