اطلاعیه حسن شریعتمداری درباره درگذشت عباس امیرانتظام

اوهمواره امیر انتظام ایران است
اگر او را نلسون ماندلای ایران بدانیم، چیزی بر آوازه و عظمت کار او نیفزوده ایم. اوهمواره امیر انتظام ایران است. اواز ذخائر معنوی ما ایرانیان و مایه الهام آیندگان است.

اطلاعیه حسن شریعتمداری درباره درگذشت عباس امیرانتظام

نماد استقامت و مبارزه مدنی برای اعاده حق و عدالت از میان ما رفت
با کمال تاسف و تاثر، ازخبر درگذشت شخصیت برجسته ملی ایران آقای دکتر عباس امیر انتظام مطلع شدم.
اوبحق نماد حق‌طلبی، استقامت و مقاومت مدنی واسطوره شجاعت و صداقت و بخشش و مسالمت بود. دوران حبس طولانیش، که سراسر برپایه اتهامات واهی و بی اساس بود، درحقیقت بخاطر ابتکار شجاعانه‌اش در تنظیم طرح ابطال قانونی مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی، با اعلامیه وزرای دولت موقت دایر بر ابطال و قبل از تدارک رفراندم قانون اساسی در فروردین ۱۳۵۸، به او تحمیل شد.
طرحی که متاسفانه به نتیجه نرسید ولی حاصل آن برای او چند دهه حبس و زجرمتمادی و اتهام واهی جاسوسی برای بیگانه بود.
او حبس را بجان خرید و هرچه خواستند بدون الغاء پرونده جاسوسی و اعاده حیثیت از او، او را رها کنند، قهرمانانه رضایت نداد و الغاء رسمی اتهام سنگین جاسوسی را از سران جمهوری اسلامی میخواست.
اگر او را نلسون ماندلای ایران بدانیم، چیزی بر آوازه و عظمت کار او نیفزوده ایم. اوهمواره امیر انتظام ایران است. اواز ذخائر معنوی ما ایرانیان و مایه الهام آیندگان است.
درگذشت دوستی را که سالها با او تماس صمیمانه ونزدیک داشتم، به ملت ایران و همسر محترمش بانو الهه امیر انتظام و فرزندان و بازماندگان از صمیم قلب تسلت میگویم. روانش شاد،نامش جاودان و راهش الهام بخش نسل جوان و مبارز ایران در گذار مسا لمت آمیز و مدنی از نظام ظالم حاکم باد.
حسن شریعتمداری
هامبورگ ۲۰۱۸-۰۷-۱۲
برابر با ۲۱ تیرماه ۱۳۹۷ شمسی

منبع: 
iran emrooz
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: