اعتراض سناتور ران پال به وزیر خارجه پمپئو

در این ویدیوی چند دقیقه، سناتور ران پال در کمیته امور خارجی سنا صحبت هایی خطاب به پمپئو می کند. محتوان این صحبت شوک آور و بسیار تعجب آور است. سناتور پال تضاد و تناقض های سیاست خارجی امریکا را در مورد ایران، عربستان و اسرائیل بخوبی تشریح می کند.

در این ویدیوی چند دقیقه، سناتور ران پال در کمیته امور خارجی سنا صحبت هایی خطاب به پمپئو می کند. محتوان این صحبت شوک آور و بسیار تعجب آور است. سناتور پال تضاد و تناقض های سیاست خارجی امریکا را در مورد ایران، عربستان و اسرائیل بخوبی تشریح می کند.
این ویدیو از چند جهت مختلف قابل مطالعه است. یکی اینکه سناتور ران پال این نوع اطلاعات را بدست آورده، و آن را بیان می کند– ولی از همه مهمتر اینکه مقامات امریکا، و یا تحلیل گران امریکا هرگز این اطلاعات را در رسانه ها منعکس نمی کنند. به عبارت دیگر، با دیدن این ویدیو، نباید برای مخاطبین این استنباط ایجاد شود که چنین بحث هایی در مورد سیاست خارجی امریکا و ایران صورت می گیرد. این ویدیو هرگز در حوزه عمومی و یا رسانه ها منعکس نمی شود.
ولی چرا سناتور ران پال؟ این سناتور یک جمهوریخواه سنتی نبوده و هیچ شباهتی به دیگر جمهوریخواهان و هم حزب های خود ندارد. وی از سنت Libertarian بوده که به محدود کردن مالیات و نقش دولت، و آزادی حداکثری حقوق مدنی شهروند معتقد است. از نظر سیاست خارجی وی عکس هم حزبان خود است. در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، وی یکی از ۱۶ کاندید جمهوریخواهان بود. در مناظره ها و رقابت های درون حزبی وی بطور صریح از سیاست هژمونی طلب امریکا انتقاد کرده، و تلاش می کرد که بر عکس گلوبالیست ها، توسعه را به داخل امریکا منتقل کند. به عبارت دیگر وی مقابل نومحافظه کاران (نئوکان ها) موضع گرفت. از این جهت، جای تعجب نبود که وی در نظر سنجی ها از همه کاندیدها پائین تر قرار گرفت.
بدون یک توضیح کانتکست، این ویدیو و صحبت ران پال خطاب به پمپئو می تواند استنباط اشتباه در مورد سپهر غالب در امریکا ایجاد نماید.
فرید مرجایی

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: