نادانی بزرگترین دشمن بشریت!

تئاتر مزخرفی است زمانی که معصومه علینژاد کلایی بابلی یا بقول مریدان بی اطلاع اش مسیح جون که تا دیروز در دکان استمرار طلبان رژیم استبدادی برای پوشش اخبار دست اول صیغه امثال محسن صفایی فراهانی بود و بعد با نزدیکان محمد خاتمی روی هم ریخت!حال با سیاست اپوزیسیون سازی ایمن رژیم به آمریکا رفته و خود را مدافع حقوق ملت ایران می داند.

تئاتر مزخرفی است زمانی که معصومه علینژاد کلایی بابلی یا بقول مریدان بی اطلاع اش مسیح جون که تا دیروز در دکان استمرار طلبان رژیم استبدادی برای پوشش اخبار دست اول صیغه امثال محسن صفایی فراهانی بود و بعد با نزدیکان محمد خاتمی روی هم ریخت!حال با سیاست اپوزیسیون سازی ایمن رژیم به آمریکا رفته و خود را مدافع حقوق ملت ایران می داند.
البته که در یک جامعه با سرانه مطالعه بالا این سودجویان نمی توانند به آسانی خود را نماینده همگان خطاب کنند،زیرا با آن گذشته تاریک و پروژه کیس سازی و تیغ زدن هایش در تلویزیون های ماهواره ایی تنها هواداران اش همان جمعیت اندکی باشند که به قصد گرفتن پناهندگی در کمپین هایش چند ویدئو برایش ارسال می نمایند !و او نیز با اشتراک این تصاویر چند دقیقه ایی سه هزار یورو ناقابل دریافت نموده تا در آینده ایی نزدیک از فرد مورد نظر یک پناهنده جعلی بسازد.دسته دیگر هم که در هشتگ و کمپین های این جاسوس چند جانبه نقش سیاه لشکر و به اصطلاح پامنبری را دارند و مجلس اش را گرم می کنند آن جماعت از همه جا بی خبر موج سوارند.
این پایان این تراژدی غم انگیز احوالات ایران این روزها نیست!در آن سوی صحنه مادر این شخص در تمام مناسبات و بزنگاه های حاکمان زور در ایران با رعایت شئونات اسلامی شرکت می کند!؟در تازه ترین شاهکار این ابر کلاش ها خواهر معصومه قمی با مثابه یک شاهنامه خوان متبحر برای خواهرش در جمع یک مشت جیره مواجب بگیر حکومتی رجز می خواند و چالش برقص تا برقصیم را بچرخ تا بچرخیم وعده می دهد!
حرف های خانواده اش تمام از جنس حکومت پسند و در مقابل اراجیف علینژاد از نوع عوام فریبی که از دست رژیم به تنگ آمده اند.
برای اهل تفکر سخت است بپذیرند مادری بتواند رابطه اش را با فرزندش قطع کند و شب هنگام زمانی که دوربین و نمایشی در کار نیست با تلفن با دختر اش گپ نزند و از میزان درآمد خیمه شب بازی های دو جانبه شان سخن نگویند و به ریش جماعت بازی خورده نخندند.
این سخنان را کسانی بهتر درک می کنند که هم ازعقبه معصومه قمی آگاهی دارند و هم بخوبی می دانند که این بی صفت حاضر است بخاطر چند هزار دلار با سگ مدیران شبکه های ماهواره ایی،و همه آن افرادی که در همبستری با آنها منافع مالی و تبلیغاتی اش تامین شود فرو گذار نخواهد بود.
آری این شخص انواع کمپین ها، هشتگ ها و پشمک ها را به راه می اندازد ،در این آشفته بازار شاپرک شجری زاده ،مائده هژبری هم با فرصت طلبی برای خود پالانی می دوزند و با امثال مقصودلو جیرخور حکومتی که تا چند ماه پیش دست بوس رئیسی بود به ترکیه رفته و عیش و نوش می پردازند.
براستی اگر شیرزنانی مانند گلرخ ایرایی،آتنادائمی ،آتنا فرقدانی ،مریم اکبری منفرد و دهها نام دیگر با شهامت تمام قد برای حقوق زنان و اجتماع ایستادند و اکنون نیز به سنگین ترین شکل در زندان هزینه شهامت شان را می دهند!و در مقابل زجری که متحمل می شوند نه جیب ملت را می زنند و نه بخاطر دلار هم خواب اجنبی می شوند را چگونه و با کدام استدلال در کنار امثال علینژاد کلایی قرار دهیم؟
چه زیباست این جمله که نادانی و ناآگاهی دشمن بشریت است ،و تا زمانی که شهروندان جامعه به معنای واقعی آگاهی های خود را افزایش ندهند !حکومت های استبدادی و دست نشانده هایشان که تلاش دارند چراغ آگاهی و بیداری خاموش باشد تا تداوم حکومتشان بیشتر باشد.
آنگاه روز مرگ و پایانی برای تمام دیکتاتورها و تمام مزدوران ایشان در هر لباس و جایگاهی خواهد بود.
به امیدآن روز که رژیم و نوکران فرنگ نشین ایشان از ایران عزیز بیرون رانده شوند

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: