قتل فجیع مریم فرجی، « کار کار خودشان است»

این پروژه های نخ نما دیگر کسی را فریب نمی دهد. در شرایطی که بیگناه و معصوم ترین آدمها را با شکنجه به قبول کارهای نکرده وامیدارند، کسی فریب این برنامه ها را نمی خورد. اگر خورده بودند اکنون جامعه منفجر نمی شد.
حالا حکومت با عده ای فعال مدنی و سیاسی یا معترض طرف نیست که این پروژه ها کارایی داشته باشد، با کل جامعه منهای حکومتی ها طرف است. و شکست این برنامه های آدم کشی و آدم سوزی از اینجاست.
  
 
ساری گلین با یاد  مریم فرجی 
با توجه به بررسی مطالبی که در پایین آمده میتوان مطرح کرد:
 
تئوری اول قتل، از سوی حکومت:
-مریم توسط نامزد سابق خود کشته شده، و جسدس از باغچه خواهر قاتل درآمده و قاتل هم اعتراف به قتل کرده است.
تئوری دوم قتل، از سوی خانواده مریم:
- مریم گفت: مرا « رصد» میکنند. قاضی مرا  تهدید به زندان کرده است. مریم حکم ۳سال حبس تعزیری، ۲سال ممنوع‌الخروج دارد.
---------
سابقه مدعیان تئوری اول، حکومت:
- دروغگو چون کوبلز، سازنده ی پروژه های قتل و کشتار و آدم سوزی، در ایران و جهان و منطقه: با سابقه حدوداً 39 ساله . 
سابقه مدعیان تئوری دوم قتل، خانواده:
- بدون سابقه منفی.
-----
آنچه از این محاسبه نتیجه میشود: این است که : تئوری اول، مال حکومت، یک دروغ ساختگی ست. یعنی یک پروژی قتل است که اجرا کننده آن خود عوامل حکومت اند. همان « رصد» کنندگان.
اما « رصدکنندگان» چگونه توانسته اند این پروژه را پیاده کنند؟
-رصدکنندگان به همراه « رصد»خود، «طرح اجرای قتل» را نیز داشته اند. یعنی: انتخاب کرده بودند  وقتی مریم را کشتند، قتل را به گردن چه کسی ببندند. نقطه ضعف مریم « وجود نامزد سابق» اوست.
پس انتخاب « نامزد سابق» عملی ست.« اعتراف» این شخص هم با « شکنجه و فریب و فشار روانی و آمپول و غیره»کار ساده و همیشگی رصد کنندگان است.. طرح« اختلاف مالی» نیز « مسئله شناخته شده» است.  
رصد کنندگان برای حذف فردی از گروههای سیاسی« اختلاف سیاسی» و برای حذف افراد منفرد سیاسی، « اختلاف شخصی» طرح میکنند و « طرح شناخته شده و همیشگی» آنهاست.
بنابرین « طرح اختلاف شخصی بین مریم و نامزد سابق اش» کار دائمی رصد کنندگان است. 
- اما جسد از کجا به  باغچه منتقل شده است؟
برای  رصد کنندگان،خیلی راحت است که جسد را ببرند و آنجا دفن کنند. برطبق نقشه ایکه قبلا در رابطه با سوء استفاده از« اختلاف شخصی» پیش خود تنظیم کرده اند.
و با این دفن راحت قتل را به گردن « نامزد سابق» ببندند.
چگونه  پای کسی را که با ماجرای قتل سروکاری ندارد داخل ماجرا میکنند، بدون اینکه خود خبر داشته باشد؟
 رصدچیان قبل از «  قتل»، کسی را که در نقشه خود قرار است« قاتل» معرفی کنند، انتخاب میکنند، با او « ارتباطاتی در مورد مسایل شخصی ، و زندگی روزمره، که شامل انواع مختلف است، مخصوصاً در مورد نقاط ضعف زندگی فرد » برقرار میکنند.هنگام اجرای قتل یا بعدش، شخص منتخب بدون اینکه خود مطلع از نقشه قتل باشد، پایش در ماجرا گیر میکند. و با این  « ارتباط آلوده» عمل قتل را به او« نسبت» میدهند و با شکنجه و اعتراف گیری« ارتباط معمولی» را به «ارتباط جنایی» تبدیل کرده به رسانه ها معرفی میکنند. این عمل،« مهندیسی غیر مستقیم قاتل» ، از سوی رصد چیان است.
 
اما « مهندیسی مستقیم» نیز انجام میدهند.
با سوء استفاده از « ضعف های زندگی شخصی» . « ارتباط میسازند»، در این ارتباط « فردی را که بیچاره قاتل منتخب است در یک «گوشه ی فرعی» ماجرای قتل قرار میدهند. بعد از اجرای نقشه قتل، که رصد چیان خودشان انجام میدهند، « ارتباط فرعی فرد منتخب» را « ارتباط اصلی در عمل قتل» معرفی کرده و« رد و پای خودشان را پاک» میکنند.
نتیجتاً رصد چیان میتوانند « مستقیم یا غیر مستقیم» شخصی را که « ارتباط فرعی غیر جنایی» با ماجرای قتل دارد، به عنوان « قاتل اصلی» به جامعه معرفی کنند. 
«مهندسی شخص بی خبر یا کم خبر از ماجرای قتل»، برای معرفی در جامعه به عنوان قاتل، « کار شناخته شده ی رصد چیان» است. بدین طریق بیگناهی را متهم به قتل کرده ، توسط شکنجه وادار به اعتراف نموده، و ببهانه « ارتباط فرعی غیر جنایی» که با ماجرا دارد،   قاتل معرفی میکنند. 
حکومت به عنوان « سازمان ترور دولتی» ، در کار قاتل سازی مستقیم و غیر مستقیم ، برای مخفی کردن خود «رصد چیان» که قاتل واقعی و مهندس پروژه اند، از « انواع مختلف شیوه ها» استفاده کرده و میکند. حکومتهای تروریست کارشان این مهندسی این قتل هاست. دقیقاً «دولت  مافیایی» هستند  و کارشان اجرای این پروژه هاست.
با این حساب مسئله باغچه و نامزد سابق، اعتراف، قابل حل است. رصد کنندگان امکان اجرای قتل را به راحتی دارند. و وصل آنهم به نامزد سابق عملی ست.
 
مشکل اینجا « توضیح به رسانه ها»ست. برای این کار نیز « وکیلی » که مورد قبول حکومت است، « وسیله» قرار گرفته است.
نخست، رصدکنندگان، « با زور خود »، « توضیح مرحله به مرحله جریان «قتل و قاتل» ، و «  استقلال ظاهری وکیل» را، در رسانه ها، با «تبلیغات  خود وکیل»، «هدایت» میکنند.
بعد، بر اساس « طرح و تئوری حکومت» افراد ارگانهای قضایی و انتظامی « تبلیغات وکیل ظاهراً مستقل» را تکمیل میکنند. 
---
این  حالت در صورتی  ست که مریم فرجی واقعاً همین جسدی باشد که مطرح میکنند. 
در دست حکومت دهها و شاید صدها جسد وجود دارد که « ناشناخته و بی صاحب»اند. هرآن میتواند مبارزی را به دزدد، و به جای او « یک جسد بی صاحب» را جا بزند.
فرد دزدیده شده را تا هر وقت که دلش خواست نگاهدارد. میتواند او را برای افکار عمومی « سوخته و کشته و مرده و گم شده» مطرح کند. هر طور که دلش خواست و لازم دارد.
انجام این کار و کارها مثل آب خوردن برای آنها که 40 سال سابقه جنایت دارند ، راحت است.
 
اما چرا حکومت دست به کشتار و آدم سوزی میزند؟
برای ایجاد « وحشت» جهت حفظ  حکومت« شیعه سیاسی»، در میان جنبش های اوج گیرنده. که وجودش را نفی میکنند.
اعمال جنایتکارانه حکومت به جای ایجاد ترس ، خشم و شجاعت مردم را صد چندان میکند. دیگر دوران ترس پایان یافته است.
***

نقل قول : از  رسانه های مختلف در مورد مریم فرجی::

 «مریم_فرجی ۳۳ساله دانشجوی ارشد مدیریت
بازداشت: ۱۲ دی ۹۶ به مدت ۱۰روز بند ۲۰۹
دادگاه: ۱۹فروردین ۹۷
حکم: ۳سال حبس تعزیری، ۲سال ممنوع‌الخروج
مفقود از  ۱۴تیر ۹۷
پنجشنبه ۲۲تیر: ماشین رهاشده‌ مریم، و جنازه‌ی سوخته‌ای پیدا می‌شود.

پیکر سوخته این فعال مدنی در بیابان های اطراف شهرستان شهریار پیدا شده است. اداره آگاهی با استناد به پلاتینی که پیش از این در گردن مریم فرجی کار گذاشته شده بود، می گوید به احتمال بسیار زیاد جسد کشف شده متعلق به مریم است اما پاسخ قطعی را منوط به انجام شدن نتیجه آزمایش دی ان ای دانسته است.

بی بی سی: دادستان عمومی وانقلاب فردیس کرج اعلام کرد: "فردی که نامزد سابق مریم فرجی بود، چند روز قبل دستگیر شد و با توجه به دلایل و شواهد کافی به قتل اعتراف کرد."

ه گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، دادستان عمومی و انقلاب فردیس همچنین گفته است : " جسد مقتول که در باغ خواهر قاتل دفن شده بود خارج و جهت اقدامات قانونی به پزشکی قانونی تحویل شد."


اظهارات وکیل: "مریم فرجی به نظر می‌رسد به قتل رسیده باشد" 
یکنفر به عنوان متهم دستگیر شده و پرونده رسیدگی به قتل او در پروسه رسیدگی و تجسس است. وکیل می‌گوید: «من وکیل صریحی هستم و در صورتی که موضوع دیگری در جریان بود، بی تردید به منظور پایمال نشدن حقوق موکلم اظهار می کردم. اگر کسی از مقامات امنیتی تخلفی انجام داده بود، خودم را مکلف می دانستم برای دفاع از حقوق موکلم به افکار عمومی اعلام می کنم. انگیزه قاتل مالی بوده است

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – #مریم_فرجی، یکی از بازداشت شدگان #تظاهرات_سراسری و محکوم به سه سال حبس، از ۱۴ تیر مفقود شده است. روز گذشته خانواده وی برای شناسایی جسد فراخواند شدند اما به دلایلی جسد را نشان نداده اند. خانواده فرجی تعهد داده اند که هیچ اطلاعاتی به جایی و یا شخصی ندهند.

 آقاسی از ارائه جزییات بیشتر خودداری می کند: «یک ماجرای بسیار پیش پا افتاده با انگیزه مالی بوده و چنین فاجعه ای را رقم زده است. اجازه بدهید بیش از این چیزی نگویم چون شاید هر گونه اظهار نظر من در جریان تحقیقات ایجاد اختلال کند. اما به زودی با روشن شدن وجوه تاریک ماجرا، همه آنچه را که لازم است به اطلاع افکار عمومی خواهم رساند».« قتل او به هیچ وجه ارتباطی با دستگاه های امنیتی ندارد». 
 
به گزارش جهان نيوز، حسن جهانشاهلو،  اظهار کرد: پرونده هایی که جنبه پیشگیری دارد و یا اینکه لازم است آبرویی حفظ شود، اطلاع رسانی می شود.
وی با بیان اینکه فردی که نامزد سابق این زن بود چند روز قبل دستگیر شده است، تاکید کرد: نامزد وی با وجود دلایل و شواهد کافی به قتل مریم فرجی اعتراف و جسد مقتول را که در باغ خواهر قاتل دفن شد بود خارج و جهت اقدامات قانونی به پزشکی قانونی‌ تحویل شد.
 
 سازمان حقوق بشر ایران، شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷:
 لیلا فرجی، خواهر این فعال مدنی در گفت‌وگو با سازمان حقوق بشر ایران گفته بود: مریم «در این اواخر در محل کار و دانشگاه می‌گفت احساس می‌کنم که کسانی دارند مرا رصد می‌کنند. تا این که روز پنج‌شنبه ۱۴ تیر از خانه رفت تا یکی از دوستانش را ببیند و برنگشت. ما مراجعه کردیم به کلانتری و آگاهی ولی نتیجه‌ای ندادند. مریم در کمال سلامت رفته است... من این حکومت را و مراجع ذی‌صلاح را مسوول جان مریم می‌دانم. به نظر من کار کار خودشان است و غیر از این‌ها کسی نمی‌تواند جوابگو باشد.»
بر مبنای اظهارات لیلا فرجی، مریم فرجی در دادگاه گفته بود: «من طرفدار حقوق بشر هستم، از حقوق کارگران و کودکان دفاع می‌کنم. پدرم کارگر است و نمی‌توانم بی‌تفاوت باشم.» و پاسخ قاضی احمدزاده، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، این بود: «شما هم شغل داری، هم تحصیل می‌کنی و هم نان‌آور خانواده هستی، به زندان می‌فرستمت تا حالت جا بیاید.»
 
 
 
نگاهی به توئیت های محمد حسين آقاسي، وکیل مریم فرجی:
لطفاً توئیت ها از پایین-شماره یک- به بالا مطالعه شود.
که پروژه این قتل فیع روشن شود.
 
محمد حسين آقاسي MOHAMAD H AGHASI
 
مرحله ششم
خود پروژه: دزدیدن  مریم فرجی، کشتن و آتش زدن او ( جهت ایجاد وحشت و به سکوت واداشتن حرکات زنان مبارز)، به جلو انداختن وکیل در رسانه ها، و دفاع او از حکومت که« قتل مریم فرجی به هیچ وجه ارتباطی با دستگاه های امنیتی ندارد».
 اعلام دستگیری قاتل و اعترافات او( نامزد سابق).  طرح علت مالی . و اینکه قاتل «نامزد سابق» مریم بوده  و جنازه را در باغچه خواهرش دفن کرده بود. و تنها  انگیزه قاتل مالی بوده است.  تمام .
این پروژه های نخ نما دیگر کسی را فریب نمی دهد. در شرایطی که بیگناه و معصوم ترین آدمها را با شکنجه  به قبول کارهای نکرده وامیدارند، کسی فریب این برنامه ها را نمی خورد. اگر خورده بودند اکنون جامعه منفجر نمی شد.
حالا حکومت با عده ای فعال مدنی و سیاسی یا معترض طرف نیست که این پروژه ها کارایی داشته باشد، با کل جامعه منهای حکومتی ها طرف است. و شکست این برنامه های آدم کشی و آدم سوزی از اینجاست.
 
 
* اینجا دیگر « پروژه ی ساخته» شده دقیق خودش را رو میکند. « اقرار متهم به قتل» یعنی « اعتراف»، ماهیت این قرار یعنی « تحمیل سخن ماموران آدم دزد حکومتی، به یک نفر، از راه شکنجه و آمپول» که اقاریر خود ماموران را « طوطی وار تکرار کند». تا « مطلقاً پاک و بی تقصیر بودن » مراجع به اصطلاح قانونی اثبات شود. ««من وکیل صریحی هستم»، «یک ماجرای بسیار پیش پا افتاده با انگیزه مالی بوده»« اگر کسی از مقامات امنیتی تخلفی انجام داده بود، خودم را مکلف می دانستم برای دفاع از حقوق موکلم به افکار عمومی اعلام می کنم. انگیزه قاتل مالی بوده است.»
 
 
 
17
 
@Mhaghasi1. 3 Std.
 
متهم اقرار به ارتكاب قتل كرد. جنازه مريم در باغ خواهر قاتل دفن شده بود كه با راهنمايي او بدست آمد. بايد علت ارتكاب اين جنايت صرفنظر از آنچه قاتل عنوان كرده يا مي كند مستقلا مورد بررسي قرار گيرد. براي خانواده مريم سوالاتي پيش آمده كه اميد وارم با تحقيقات كافي حقيقت روشن شود.
 
 
مرحله پنجم
اعلام قطعی خبر قتل توسط وکیل با هدایت ارگانهای سرکوب:
--------------
* بررسی این توییت ها نشان میدهد « حکومت توسط وکیل  خبر قتل را اعلام کرده و قاتل « اصلی و واقعی هم خود آدم دزدان  حکومت» است. وکیل آگاه و ناآگاه بازیچه دست ارگانهای سرکوب قرار گرفته و فریبکارانه از «  صراحت و استقلال و عدالت خواهی خود » حرف میزند.
 
16
@Mhaghasi1
 14. Juli
 
متأسفانه امروز ، تعلق جنازه اي كه پيدا شده به مرحومه مريم فرجي مورد تأييد قرارگرفت و متهم بقتل نيز دستگير واز او تحقيقات ادامه دارد. بعلت محرمانه بودن تحقيقات ارائه اطلاعات بيشتر فعلا مقدور نيست.
 
 
15
@Mhaghasi1
 13. Juli
توجه عزيزاني كه در باره توئيت اينجانب به اظهار نظر پرداخته اند رابه سه نكنه جلب مي كنم. ١- هرگز وقوع قتل موكل را در زندان مطرح نكرده ام.٢-احتمال داده شد كه بقتل رسيده باشد.٣- موكل بعد از خروج از منزل چون به مقصد نرسيده و ٨ روز گذشته و اثري از اونيست احتمال قتل او قوت گرفت.
14
@Mhaghasi1
 13. Juli
خبر آمد نيوز را كه به نقل از اينجانب، قتل خانم فرجي را در زندان ، اعلام نموده ، تكذيب مي كنم.
13
@Mhaghasi1
 12. Juli
سلام  لطفا به چهار مورد توئيت كه در اين مورد شده مراجعه فرماييد.محمد حسين آقاسي MOHAMAD H 
12
@Mhaghasi1
 12. Juli
خانم فرجي در بازداشت نبوده بلكه با وثيقه آزاد بوده ، روز پنجشنبه گذشت از خانه خارج شده و تاكنون اثري از او بدست نيامده به اين دليل با خانواده اش به اين نتيجه رسيديم كه احتمالا بقتل رسيده. انتشار مطلب با عكس براي بدست آوردن اطلاعي از او بود. هيچ نهاد ومقامي در مظان اتهام نيست.
11
@Mhaghasi1
 
با بازتابي كه خبر مربوط به احتمال بقتل رسيدن خانم فرجي داشت ناچارم توضيح دهم. كه به هيچوجه قتل احتمالي وي مطلقا متوجه مقامات و مراجع قانوني نيست.
 
 
 
 
مرحله چهارم
ماهیت اعمال وکیل در رسانه ها: بازیچه ارگانهای سرکوب:
 
* اینجا دیگر تشت استقلال وکیل از بام میافتد. که میگوید: «  انگشت اتهام متوجه مراجع قانوني نيست.» یعنی  « ارگانها و افرادی» که  خبر قتل را از زبان جناب وکیل به ظاهر مستقل اعلام کرده اند،« بی تقصیر اند». 
او نااخود آگاه میگوید که « عکس مسئله درست است. و تقصیر تقصیر اورگانهاست». وقتی واقعاً «   انگشت اتهام متوجه مراجع قانوني نمیشود و آنها تقصیر ندارند»، که « وکیل واقعاً آزاد باشد، ترسی نداشته باشد، زندان تهدیدش نکند، و براستی مستقل باشد. می بینیم عملاً جای وکلای مستقل  و  بی باک زندان است. آقای وکیل « هم ترس دارد و هم مستقل نیست. سفارش شده، بخوانید دستور داده شده، اعلام کند، « مراجع قانوني بی تقصر اند». وکیل اگر وکیل مستقل باشد با « به نظر میرسد به قتل رسیده، مراجع قانونی مورد اتهام نیستند» حرف نمی زند. وکیلی که در رسانه ها چنین تبلیغ میکند« وکیل کوکی»ست. مانند ساعت کوکی. طبق قانون اساسی خود حکومت  دولت در مورد « جان و ناموس و مال مردم مسئولیت دارد». چطور  دولت و حکومت « انگشت اتهام» نمی پذیرد و نباید بپذیرد؟ شما از کجا با این « یقین و اطمینان از مراجع به اصطلاح قانونی» دفاع میکنید؟ کار شما دفاع از موکل است یا دفاع از « مراجع قانونی» که مراجع سرکوب و کشتار و زندان و تجاوز و آدمربایی و تروراند؟ «  قتل احتمالي وي مطلقا متوجه مقامات و مراجع قانوني نيست.» این « مطلق» گویی شما  دستور « قدرت مطلق و مسلط» نیست که « همه کار میکند و به هر جنایتی دست میزند و ابداً هم پاسخ گو نیست؟ آیا شما به دست همین « قدرت مطلق، مطلق گویی» نمی کنید؟
 
 
10
@Mhaghasi1
 12. Juli
توجه عزيزان را به اين نكته مهم جلب مي كنم ، وقوع قتل خانم فرجي قطعي نيست و بهمين دليل از كلمه " بنظر مي رسد " استفاده شده. براساس وقايع و اموري كه در خلال هشت روز گذشته رخ داده است  تحليل اين است كه بنظر مي رسد بقتل رسيده باشد. انگشت اتهام متوجه مراجع قانوني نيست.
 
مرحله سوم 
اعلام خبر قتل با « به نظر میرسذ»: توسط وکیل برای رسانه ها:
----------
 
* دقیقاً ، هدف از « دفاع» این است که اعلام کند« بنظر مي رسد موكلم ( خانم مريم فرجي) به قتل رسيده باشد.» در واقع «کسانی قدرتمند و مقتدر»  اعلام خبر قتل را غیر مستقیم از زبان « وکیل مدافع » به جامعه اعلام می کنند. آقای وکیل « باریچه ی این افراد متعلق به ارکانهای قدرت» شده است. یعنی « مستقل بودن، عدالت خواه بودن» او حرفهای تبلیغاتی و فریبنده بوده است. 
 
 
9
@Mhaghasi1
 12. Juli
بنظر مي رسد موكلم ( خانم مريم فرجي) در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب به سه سال حبس و دوستل ممنوع الخروجي محكوميت يافته ، به قتل رسيده باشد.
 
 
مرحله دوم وکیل  وارد پرونده شده:
-----------
 
* وکیل  وارد پرونده ی مریم فرجی شده . البته «برای دفاع از متهم». بالا می بینیم هدف از این  « دفاع» چیست؟
8
@Mhaghasi1
 10. Juli
پنجشنبه ١٤ تير مريم فرجي كه به اتهام اجتماع و تباني .... در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب  به سه سال حبس و دو سال ممنوع الخروجي محكوميت يافته مفقود شده ، اعتراض به حكم را شنبه تقديم دادگاه كردم، اما خانواده اش به همه ارگان ها سر زدند ولي اثري از اونيست.
 
زمینه آماده سازی برای اعلام خبر قتل به جامعه توسط وکیل مدافع : جهت ایجاد وحشت در میان زنان مبارز جامعه
طرح مرحله اول ، برای مطرح کردن وکیل در رسانه ها :
-----------------------
1-بررسی 7 نوشته زیر از محمد حسین آقاسی نشان میدهد که ایشان میخواهد بگوید « مدافع عدالت است و براى دفاع ازدستگيرشدگان اعلام آمادگي مي كند»
2- ایشان میخواهد بگوید: « سرانجام شعبه 26دادگاه انقلاب از عمل غیرقانونی " تسری تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری به مرحله محاکماتی " دست کشید و وکالتم را در پرونده خانم فرجی که سه روز .
است مفقود الاثر شده پذیرفت .» یعنی وکیل مستقلی ست. 
3- با تبلیغ اینکه « عدالت خواه است، مستقل است»  برای خودش وجهه و شخصیت اجتماعی و مورد اطمینان فعالان مدنی میسازد.
 
 
 
7
@Mhaghasi1
 8. Juli
Mehr
شعبه 15  دادگاه انقلاب علیرغم اینکه در مرحله دادسرا وکالت حمیدرضا امینی  را داشتم از موکلم خواسته که وکیل دیگری انتخاب کند.
وی به اتهام تبلیغ عیه نظام و اهانت به مقامات 
تحت تعقیب است‏
6
@Mhaghasi1
 8. Juli
سرانجام شعبه 26دادگاه انقلاب از عمل غیرقانونی " تسری تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری به مرحله محاکماتی " دست کشید و وکالتم را در پرونده خانم فرجی که سه روز .
است مفقود الاثر شده پذیرفت .
5
@Mhaghasi1
 10. Mai
تبصره ماده ٤٨ قانون آ.د.ك  مقرر داشته ،متهمين پرونده هاي امنيتي وجرائم سازمان يافته براي مرحله مقدماتي يعني در دادسرا فقط از وكلايي كه رئيس قوه قضاييه تآييد كرده مي توانند وكيل انتخاب كنند،
دادگاه هاي انقلاب حكم اين تبصره را در دادگاه هم الزامي كرده اند. قصد دارم تسليم نشوم.
4
@Mhaghasi1
 10. Mai
روز چهارشنبه ١٩ ارديبهشت براي اعلام وكالت در پرونده دخترخانمي كه بخاطر حضور در تجمعات ديماه به سه سال حبس و دوسال ممنوع الخروجي محكوم شده است به شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران مراجعه كردم ، قاضي دادگاه به استناد تبصره ماده ٤٨ ق. آ. د. ك مدعي شد كه راجع به صلاحيت من بايد استعلام كند.
3
@Mhaghasi1
 10. Mai
نمي خواستم دو مورد پرونده هايي كه موضوع آنها امنيتي است در اينجا مطلبي بياورم  اما متاسفانه تجاوز به حقوق قانوني وكلا توسط بعضي از  شعب دادياري و بازپرسي به شعب دادگاه ها هم تسري  پيدا كرده، آخرين مورد آن توسط آقاي ماشاالله احمد زاده قاضي شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب است .
2
@Mhaghasi1
 5. Jan.
 
با دستگيرى عده اي به اتهام شركت در تظاهرات والبته صدور كيفرخواست وتقاضاى مجازات آنان به اتهام هاى امنيتي ،معدود وكلايي كه در اينگونه پرونده ها سابقه وكالت دارند بايد آماده پذيرش وكالت آنان شوند. من بنوبه خودم از هم اكنون براى دفاع ازدستگيرشدگان اعلام آمادگي مي كنم.
1
@Mhaghasi1
 5. Jan.
با دستگيري هايي كه در اين چند روز انجام شد، بايد وكلاى فعال در پرونده هاى امنيتي آماده پذيرش دفاع از كسانى باشند كه به كمك آنان نيازمندند.  من بنوبه خودم آمادگي پذيرش وكالت متهمين مذكور هستم.
 
 
 
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با توجه به سناریو های مطرح شده از سوی حکومت میتوان نتیجه گرفت:
نتیجه از سناریو دوم که حکومت مطرح میکند: جسد سالم:
1- مریم با مجید ملاقات کرده و ماشین اش را به دست او داده است.
2- هنگام باز گشت توسط « رصد چیان حکومت دزدیده شده »
3- رصد چیان «اطلاعات دیدار» را از مریم به دست آورده اند. نام مجید، محل باغ، رابطه دو دوست.
4- رصد چیان مریم را کشته در باغ چال کرده اند.
5- مجید را گرفته و ماشین را به « حوالی خیابان انقلاب تهران» منتقل کرده اند.
6- مجید گفته « دیدار کردیدم ، ماشین را داد و رفت»
7- گفته اند « برویم محل دیدار- باغ- را ببینیم». و جسد را در آورده اند.( در این سناریو)
8- با شکنجه واداشته اند که تکرار کند« مریم را کشته و ماشین را در حوالی خیابان انقلاب تهران رها کرده است.»
در طی 10 روز شکنجه و آماده سازی.
----
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه
رئیس پلیس آگاهی استان البرز خاطرنشان کرد: پس از این اعتراف به محل رها کردن پراید رفتیم و خودروی مریم را در حالی که مدارکش داخل آن بود، کشف کردیم. از سوی دیگر در شاخه دیگری از تحقیقات، هویت جسد سوخته مشخص شد و مطمئن شدیم جسد متعلق به مریم نیست. روز یکشنبه و پس از ۱۰ روز [ شکنجه و واداشتن به تکرار سناریو ساختگی]]از قتل سرانجام پسر جوان لب به اعتراف گشود و به قتل مریم اعتراف کرد. او ادعا کرد جسد را در باغچه‌ای در حوالی شهرک گل‌های فردیس دفن کرده است. این باغچه متعلق به خواهر متهم است.[ اطلاعات باغچه از مریم کسب شده] با اعتراف متهم، تیمی از ماموران با همراهی بازپرس راهی باغچه شده و با راهنمایی پسر جوان جسد در باغچه کشف شد. متهم مدعی بود به خاطر مخالفت مریم با ازدواج مرتکب قتل شده است.

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سناریوی تازه از نیرنگستان در باره قتل مریم فرجی :
به نقل از ایسنا:
جزئیات اعتراف قاتل مریم فرجی
پرونده قتل مریم فرجی با اعترافات نامزد سابق او و کشف جسد در باغی در فردیس، وارد مرحله تازه‌ای شد و خط بطلانی بر ادعاهای مطرح شده درباره سیاسی بودن قتل این جنایت کشید. [ یعنی سناریو ی قبلی را تغییر دادیم]

به گزارش ایسنا، روزنامه جام جم در ادامه نوشت: «بر اساس اعترافات قاتل که با ادله کشف شده در صحنه جنایت مطابقت دارد، انصراف دختر جوان از ازدواج با قاتل، انگیزه این قتل بود. [ بحث زندگی مشترک بین دختر و پسر چیزی عادی ست. نمی تواند انگیزه قتل شود. ] خانواده مریم نیز پس از کشف جسد، هویت او را شناسایی کردند[ چرا خانواده را مجبور به سکوت کرده اید؟]. به گفته دادستان فردیس، جسد به پزشکی قانونی انتقال یافته و برای متهم به قتل هم از سوی بازپرس فردیس قرار قانونی صادر شده است.

تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کدامین سخن تان را باورم کنیم؟
نه، کدامین دروغ و نیرنگ تان را
کدامین فرمانبرتان را باور کنیم؟

دادستان و وکیل تان را
یا رصد چی و قاضی تان را

مدیر کل پزشکی و پزشک تان را
یا خود فروختگان و مزدوران تان را؟

« هاپ-هاپ» کدامین سگ تان را باور کنیم؟

دستان شما دستان قاتلی ست
که حلقوم روشنایی را می فشارد
و جان گلها را میگیرد
و جان گل مریم را.

دستان شما دستان قاتلی ست
که گلوی خلق را می فشارد
گلوی ملتها را.

وای به روزی که دستان این خلق
بر حلقوم تان بنشیند.

"عو-عو" هیچ سگ تان را باور نمی کنیم.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اخبار جدید از نیرستان :
دویچه وله:
"علت احتمالی" مرگ مریم فرجی اعلام شد

به گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز علت احتمالی فوت مریم فرجی "فشار بر عناصر حیاتی گردن" است.
او تصریح کرد که هیچگونه آثار سوختگی و ضرب و شتم بر بدن مقتول مشاهده نشده و پیکر او به صورت سالم به خانواده‌اش تحویل شده است.

مریم فرجی دانشجوی ۳۳ ساله اهل سر پل ذهاب کرمانشاه در جریان نا آرامی‌های دی‌ماه سال ۱۳۹۶ بازداشت و به مدت ۱۰ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شد.
او از اواسط تیر ماه ناپدید شده بود. به گفته وکیل خانم فرجی، متهم به قتل دستگیر شده است.
----
آیا سخن «مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز » می تواند درست باشد؟
توجه شود « خود پزشک قانونی» صحبت نمی کند، بل به جای او « مدیر کل» گزارش میدهد!
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
« مریم فرجی، دانشجوی ارشد مدیریت بین‌الملل و "مدیر مالی یک شرکت"در شهریار استان تهران»
وکیل مریم فرجی، محمد حسین آقاسی ، علت قتل از سوی نامزد سابق را چنین مطرح کرده:« انگیزه مالی»!
به بهانه اینکه « مریم مدیر مالی شرکت» بوده است.

دادستان فردیس علت قتل از سوی قاتل،نامزد سابق را چنین عنوان میکند:« انگیزه عاطفی»!
به بهانه اینکه « مریم نامزد سابق» داشته است.

بالاخره آقایان انگیزه ی قتل را چه چیزی انتخاب کرده اید؟مالی یا عاطفی یا هر دو را؟ یا چیز دیگر؟
- ببینید کدام «دروغ » میگیرد.

چرا متضاد حرف میزنید؟ انگیزه مالی با انگیزه عاطفی دو چیز متضاداند و همدیگر را نفی میکنند!
آقای وکیل چه دلیلی دارید که انگیزه مالی بوده؟ یا جناب دادستان دلیل انگیزه عاطفی چه بود؟
-اعتراف آقا، اعتراف!
- کدام اعتراف ؟ دو اعتراف که باهم متضاد اند؟! و « دروغ انگیزه تراشی» شما را برملا میکنند!