تولد زعیم ذوالفنون

انگار بوهایی به مشام قرار است برسد

روشنفکر کسی است که نوع تازه‌ای بیندیشد. اگر سواد ندارد، نداشته باشد، فلسفه نمیداند، نداند، فقیه نیست، نباشد، فیزیک دان وشیمیست و مورخ وادیب نیست، نباشد، فقط جورِ دیگری بیندیشد.
کسی ممکن است خط هم نداشته باشد، امضاء هم نتواند بکند، اما روشنفکر باشد منورالفکر باشد
(علی مزینانی یا دکترشریعتی-مجموعه آثار ۲۰، ص ۵۵، ۱۶۸، ۱۶۹)

با استناد به فرمایشات دکتر شریعتی، من یک " روشنفکر و منورالفکر" هستم لذا جورِ تازه ای می اندیشم.

پس:

گاو و الاغ و لک لک
کبریت و گاز و فندک
جوجه و مرغ و اردک
دَمِ آخری مبارک

Image result for ‫کاریکاتور تولد خامنه ای‬‎

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: