با هم گفتگو کنیم: کاظم کردوانی

جلال ایجادی: با هم گفتگو کنیم (سیاست خارجی جمهوری اسلامی در گرداب خود ساخته)
مهمان: کاظم کردوانی
مدیر فنی: فرشاد.
پاریس، ۱۷ تیر ۱۳۹۷ برابر با ۸ ژوئیه ۲۰۱۸
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان

منبع: 
rangin-kaman.net
برگرفته از: 
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: