نقش پررنگ زنان ایرانی در ستیز با خودکامگی

با نگاهی به زنان زندانی، از کنشگران مدنی، حقوق بشر، سیاسی، عقیدتی، وکلا، درویشان و محیط زیست، می بینیم که این پیشروان جامعه ی مدنی و دمکراسی، همچنان هزینه سنگین روشنگری و آگاهی بخشی جامعه را می پردازند

 

 

از نشانه های بارز حکومت استبدادی ، سرکوب و زندانی کردن فعالان مدنی ، سیاسی ، عقیدتی ، صنفی ، دگراندیشان ، آزادیخواهان و معترضان‌ ، برای ایجاد خفقان و هراس در میان توده های مردم است .

همگان بخوبی یاد دارند که پس ار فریب بزرگ ۵۷ بگیر و ببندها شروع شد و چه جنایاتی که به نام قانون و مذهب انجام گرفت و از آن هنگام تاکنون هیچگاه زندان ها خالی از انسان های آزاده ، مبارز و آزادیخواه نشد .

نقش بسیار پررنگ زنان پیشرو در مبارزه با خودکامگی در گذر چهار دهه حکومت مذهبی درس های بزرگی از شجاعت و پایداری را به مردم استبدادزده آموخت .

اکنون با نگاهی به زنان زندانی از فعال مدنی ، حقوق بشر ، سیاسی ، عقیدتی ، وکلا ، دراویش ، محیط زیست ، می بینیم که این پیشروان جامعه مدنی و دمکراسی ، همچنان هزینه سنگین ، روشنگری و آکاهی بخشی جامعه را می پردازند .

نرگس محمدی ، نسرین ستوده ، گلرخ ایرایی ، آتنا دایمی ، زینب جلالیان ، هنگامه شهیدی ، مریم اکبری منفرد ، زینب طاهری و ... از جمله زنان زندانی هستند که بار ملتی را بردوش دارند .

اینجاست که سکوت ما اسباب ادامه این سرکوب ها و زندان هاست ، زیستن زیر بار استبداد و خفقان براستی زندگی را ننگین می کند ‌‌.

آیا چنین زیستنی حق وارثان تاریخ ، فرهنگ ، تمدن دیرینه ایران که با پهلوانی ، دانایی ، انسانیت و خردمندی عجین بودند ، هست ؟

براستی نه ، بیایید یکدل و یک صدا با همبستگی پیشگام آزادی همه زندانیان سیاسی ، مدنی ، صنفی ، عقیدتی باشیم و بدنبال آن برای دگرگونی های بنیادین ، برپایی عدالت ، قانون و حقوق بشر ، پیگیر نجات ایران باشیم . چنین بادا ....

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: