Génocide de 1988 en Iran

منبع: 
Youtube
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
آقای جهانشاه رشیدیان، من فرانسوی بلد نیستم، ولی اشاره شما به قتل عام زندانیان در سال ۱۳۶۷ می باشد، که به تصفیه حساب دو گروه داعشی رژیم و مجاهدین مربوط می شود، در آنسال جمعیت ایران ۶۰ میلیون و آمار کشته شدگان حدودا ۶ هزار نفر بود، در صد کشته شدگان نسبت به جمعیت آنموقع ایران ۰/۰۱ درصد بود ولی در ۲۱ آذر سال ۱۳۲۵ که جمعیت ایران ۱۲ میلیون نفر بود، جمعیت آزربایجان شرقی و غربی ۲/۵ میلیون نفر بود، که در حمله محمد رضا شاه به آزربایجان حداقل ۲۵ هزار نفر به قتل رسیدند، درصد کشته شدگان ۲۱ آذر یک درصد جمعیت آزربابجان بود، و حالا شما ژنوساید سال ۱۳۶۷ را با یکصدم درصد و سال ۱۳۲۵ که با یک درصد مقایسه کنید، سئوالی که در اینجا مطرح است چرا هیچ یک از گروههای فارس سالار، کوچکترین اشاره ائی به ژنوساید ۲۱ آذر نمی کنند؟ آیا این ناشی از دید نژادی نیست؟ که ای بابا مردن یک درصد ترک اهمیتی ندارد؟!؟!
عدم انتشار شده: 
false