عقب نشینی نیروهای سرکوبگر در برابر هجوم مردم

۱۰ مرداد ۱۳۹۷
نیروهای سرکوبگر در برابر هجوم مردم جلوي جمعيت را باز كردند و عقب رفتند.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: