آتش زدن تمام موتورهای مزدوران خامنه‌ای در گوهردشت کرج.۱۲ مرد

۱۲ مرداد ۱۳۹۷

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: