چگونه ازتجمعات اعتراضی در مقابل نیروهای سرکوبگر دفاع کنیم؟

تظاهرات چگونه آغاز میشود و چگونه ازتجمعات اعتراضی در مقابل نیروهای سرکوبگر دفاع کنیم؟
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: