هوشنگ امير احمدي :سپاه بجای حکومت مذهبی آیت الله ها

گفتگوی ایرانگلوبال با هوشنگ امیر احمدی
هوشنگ امیر احمدی:استدعا کنم که با پایان دادن به حکومت مذهبی خود، کشور را از سقوط به پرتگاهی که جلوی آن قرار دارد نجات دهید. در نامه‌ای به سرداران پاسدار انقلاب، از آنها هم درخواست کرده‌ام که با ورود مقدرانه خود بهمراه مردم، خروج عزتمندانه شما را تسهیل کنند. واقعیت این است که مصلحت ایران و اسلام هم فقط در همین تغییر است و بس.

.
در مقطع چهلمین سال حکومت مذهبی شما، بحرانهای اقتصادی و زیست محیطی، در کنار دیگر بحرانهای داخلی، منجمله فساد گسترده، بهمراه فشارها و تهدید‌های خارجی، کشور را بسوی پرتگاه نیستی میبرد. با این وجود، شما با عدم توجه به این بحران‌ها و علیرغم درخواست‌های مصرانه و مکرر آحاد مردم و نیروهای مرجع ملی و اسلامی، اصرار در ادامه این وضع غیر قابل تحمل دارید.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
آقای دکتر هوشنگ امیر احمدی، شما که با سران رژیم روابط حسنه ائی دارید، در صورت امکان نظریات اینجانبان را هم به سمع حضرات برسانید، تا شاید حداوند تبارک و تعالی باعث گشایش مشکبات شود،
این ترامپ بخاطر امریکا و سرمایه هر کاری ممکن است بکند.
مبارزه با او گویا بی فایده است.
مگر اینکه یکجوری آخوندها سعی کنند، با وعدهُ و وعید فربیش بدهند و او را به حوزه علمیه بکشانند.
با شروع درس مقدماتِ صرف و نحو و مبطلات روزه و نماز سطح یک را تمام نکرده، آمریکا که سهل است ننه اش را هم خواهد فروخت.
و چون ایمانش قوی خواهد شد، داوطلبانه به دروس قرائت و تلمذ هم خواهد رفت.
ما چه مردم سرافراز و خوشبختی هستیم که ۴۰ سال است که در زیر عبای آخوندها لذت را تا خر خره می جویم.
عدم انتشار شده: 
false