جان بولتون: ایران با پیشنهاد ترامپ برای مذاکره موافقت کند