استقلالیا: توپ، تانک، فشفشه تراکتوریا: آخوند باید گم بشه

اتحاد یعنی همین

#اتحاد_ملی #یاشاسین_ایران #یاشاسین_آذربایجان

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: