من هم از دریای مازندران سهمی دارم!

ای حرام لقمه هایی که مردم را می ترسانید که اگر اعتراضات شان به سقوط حکومت ننگین تان منجر شود ایران تجزیه خواهد شد! شما پیش و بیش از دشمنان ایران، ایران را تکه تکه کردید

 

 

روحانی و حکومت فاسد ایران ویران کن!

منهم سهمی از دریای مازندران داشتم .

شما یواشکی فروختیدش. حرامتان باد . از امروز تا ابد حرامتان.

ای حرام لقمه هایی که مردم را میترسانید که اگر اعتراضاتشان به سقوط حکومت ننگینتان منجر شود ایران تجزیه خواهد شد .

شما پیش و بیش از دشمنان ایران, ایران را تکه تکه کردید.

هرگز نمیبخشمتان که سهم مرا از خزر فروختید . حرامتان باد

ای مردم !
امروز مادرمان ایران عزادار تکه ای از سرزمین پدری مان خواهد بود .

فردا کجا را میفروشند؟

اگر کاری نکنیم ایران تکه تکه بفروش خواهد رسید.

روزی بیدار خواهیم شد که در خیابانهای تهران هم پرچم روسیه افراشته اند.

فرزندانمان فراموش خواهند کرد که روزی ایران گربه ای بود با خزر و خلیج فارس .

مردم ! کاری کنید پیش از انکه در سرزمین ابا و اجدادی خویش هم غریبه شویم !

نفرین بر حکومت ایران ویران کن .

شرم بر روحانی دروغگو

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
من هم از دریای مازندران سهمی دارم!
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زنده باشید خانم پاکروان ارجمند. آنچه که نوشتید حرف دل همه ملت ایران است. الان از آن زمانهایی است که باید ملت دست به دست هم بدهند و محکم جلو آخوندهای وطن فروش بایستند و مانع تجزیه ایران بشوند. نباید بگذاریم اخوند خائن سهم ملت را ملاخور کند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پانیرانیستها و پانفارسیتها تصور می کنند که با تغییر نام منطقه ائی می توانند قباله آنجا را بنام خود ثبت کنند، رضا شاه حتی دستش را به آب دریاچه ارومیه نزده آنجا را بنام خودش کرد، که حالا دارند به شوره زار تبدیلش می کنند، و یا دشت مغان را به فارس آباد، در منطقه ائی که حتی یکنفر فارس زبان زندگی نمی کرد، چگونه می تواند آنجا را فارسها آباد کرده باشند و قباله اش را بنام خودشان بزنند، و در آنجا هم شاهد اضممحلال کشاورزی و دامپروری هستیم، جالب اینکه نام باستانی دریای خزر را هم به مازندران عوض کردند، البته نتیجه اش هم این شد که در نشست اخیر با چهار کشور حوزه دریای خزر به اندازه نامش، یعنی معادل سواحل استان مازندران، آنهم فقط برای ماهیگیری و برای شنای مردان ( نه زنان ) نصیبشان شد، حالا بروید هی نام عوض کنید٫ اصلا چطور است که نام کره زمین را هم، کره پارس گردون بگذارید؟ قطعا در آنصورت