آیا دوران روشنفکری بلندپرواز بسر آمده است؟

نجاه سال از تاسیس کانون نویسندگان ایران می گذرد. این کانون از هسته‌های اصلی روشنفکرانی بود که مرجع خوانده می شدند. اما یکی از مهمان های پرگار می گوید زمانه‌ی روشنفکران مرجع به سر آمده. آیا چنین است؟

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: