سربازیِ دختران

تصاویر شکار شده در حین مانورهای آینده

در حاشیه طرح سربازیِ دختران تصاویر ِ منضم شده در حین ِ تمرّد ِ سرباز از فرامین، صبحگاه مشترک و آزاد باش برداشته شده است

وإن جندنا لهم الغالبون

 

 

 

Related image

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: