رکوردهای جدید بحران اقتصادی پس از تحریم‌های مرداد کدام هستند

گفتگو با اصغر سلیمی کارشناس ارشد اقتصاد دولتی
رکوردهای جدید بحران اقتصادی پس از تحریم‌های مرداد کدام هستند آیا رژیم
آمادگی وانتظار این حد از وخامت اوضاع را داشت؟
۲-آیا اختلافات درون حکومت وبرکناری دو وزیر
در نتیجه این تحریمهاست
۳-گسترش دامنه بحران بانکی مالی وارزی اصولا تاچه میزان در کشور ما می‌تواند تا ابانماه ویا تا پایان
سال ۹۷ پس برود آیا برآوردی ویا پیشگویی می‌توان دراین خصوص داشت؟
۴-رابطه جنبش‌های اجتماعی وسیاسی با این وضعیت ناپایدار و از هم گسیخته اقتصادی چیست؟

رکوردهای جدید بحران اقتصادی پس از تحریم‌های مرداد کدام هستند آیا رژیم
آمادگی وانتظار این حد از وخامت اوضاع را داشت؟
۲-آیا اختلافات درون حکومت وبرکناری دو وزیر
در نتیجه این تحریمهاست
۳-گسترش دامنه بحران بانکی مالی وارزی اصولا تاچه میزان در کشور ما می‌تواند تا ابانماه ویا تا پایان
سال ۹۷ پس برود آیا برآوردی ویا پیشگویی می‌توان دراین خصوص داشت؟
۴-رابطه جنبش‌های اجتماعی وسیاسی با این وضعیت ناپایدار و از هم گسیخته اقتصادی چیست؟

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
ادامه ...
و بدین خاطر هست که امروزه میلیونها جوان نامید و سرخورده در فکر و جویای راهی هستند که به هر طریق ممکن از ایران مهاجرت کنند و خود را به کشورهای آزاد برسانند، در مدت کوتاهی تمام کشورهای همسایه ایران پذیرای میلیونها ایرانی پناهنده خواهد شد، کشورهائی مثل ترکیه، آزربایجان گرجستان ترکمنستان و تاجیکستان و حتی ارمنستان و افغانستان و پاکستان و عراق و کشورهای عمارات عربی شاهد حضور هزاران هزار ایرانی حواهند بود،
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
سران حکومت و اپوزسیون در هیچ مقطعی هیچگونه راه حلی مردم پسند برای مدیریت جامعه نداشتند و ندارند و نخواهند داشت، علتش بر می گردد به بدعهدی تمام رهبران، بعد از قتل عام سالهای ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۷ اکثر رهبران از ایران خارج شدند، و خانواده اعدامیان و زندانیان مورد حمایت هیچ بنی بشری واقع نشدند که هیچ بلکه زیز فشار مضاعف جامعه عنوان خانواده ضد انقلاب را از مردم هدیه گرفتند، و همانند جذامی ها با آنها برخورد کردند، و حتی با برخورد دوگانه با نادمین، هم ضد انقلاب و هم خائن، خانواده سیاسیون آسیب دیده در زیر فشار مضاعف واقع شدند، و اکثرا به ضد خود تبدیل شدند، رهبران و مردم، شهادت را به همدیگر تعارف می کنند نه تورو خدا شما اول بفرمائید جلو، لقمه اول( گلوله اول) را شما نوش جان کنید٫ و اگر هم به قدرت می رسند لقمه اول را به نزدیکان خود می دهند و تمام قولهائی که به مردم و گروههای دیگر داده بودند فراموش
عدم انتشار شده: 
false