حضور روحانی در مجلس/خودشیفتگی و سیاه‌نمایی روحانی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: