انقلاب ديجيتالي ايرانيان چگونه انجام خواهد شد؟

گفتگو با فرهاد تالشي
مهمترین دست آورد انجام موفقیت آمیز این مراحل، تشکیل یک شبکه سراسری فراگیر و هماهنگ اینترنتی برای تشکیل حکومت موقت ایران، نافرمانی های مدنی و روز خیزش ملی می باشد. حکومت موقت ایران در خلال خیزش ملی و دوران گذار، کنترل مدیریت کشور را بصورت موقت برای مدت 8 ما بعهده گرفته تا با تکیه بر حمیات مردم، از هرگونه هرج و مرج و آشوب پیشگیری نمایند.
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: