صحبتهای تکان دهنده تکفریهای داعش درباره ایرانیان

قسمتی از مستندی به نام "داعش کابوس رقه" تهیه شده در بنیاد کارلوس

صحبتهای تکان دهنده تکفریهای داعش درباره ایرانیان
قسمتی از مستندی به نام "داعش کابوس رقه" تهیه شده در بنیاد کارلوس

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: