سخنان حسین موسویان دروصفِ فرزین مخبر

حسین موسویان رئیس هیأت اجرایی جبهه ملی در یادبود شادروان فرزین مخبر:
مخبر تمام عمر را به راه مصدق بزرگ وفادار ماند
راه مصدق یعنی راه آزادی و استقلال، عدالت، شرافت و پاکدستی و راه سعادت ملت ایران

حسین موسویان رئیس هیأت اجرایی جبهه ملی در یادبود شادروان فرزین مخبر:
مخبر تمام عمر را به راه مصدق بزرگ وفادار ماند
راه مصدق یعنی راه آزادی و استقلال، عدالت، شرافت و پاکدستی و راه سعادت ملت ایران

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: