ایران استعمارگر یا ایران استثمارگر؟!

گفتگویی بین هوشنگ امیراحمدی ومحمدرضا لوایی

از آنجا که بحث مفیدی بود لازم دیدم خوانندگان هم به بحث ورود کنند.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
ایران استعمارگر یا ایران استثمارگر؟!
نظر : 
دوستان... همانطور که متوجه هستید..
1- آقای هوشنگ امیر احمدی این گفتگو را تنها بخاطر اینکه موضوع بحث, مخالف عقاید ایشان است , این بحث را (( ناسالم )) میداند. ولی خود را به عنوان (( دموکرات )) جا میزند.
2- آقای هوشنگ امیر احمدی در طول این بحث از کلمه « ترک » استفاده نمی کند . ایشان هم مثل پانیست ها از کلمه « ترک» وحشت دارد و کلمه ( آزری )) را بکار میبرد.
3- برای تغیر دادن افکار عمومی, آقای امیر احمدی دست به شارلاتان بازی های سیاسی میزند و برای ترساندن ترک های ایران , از دیکتاتوری ( الهام علی اف ) حرف به میان میکشد. بعد از فروپاشی شوروی, هیچ یک از جمهوری های مستقل شده به یک دموکراسی به تمام معنا نرسیده اند. برای اینکه در فرهنگ تمام این جمهوری ها, یک سیستم گندیده ( استالینیستی ) به مدت 70 سال نهادینه شده بود که سالیان سال بطول خواهد کشید که به یک دموکراسی واقعی برسند. آنچه
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
آقای هوشنگ امیر احمدی این تاریخ باستان و داستانهای رمانتیک گذشته را که کی چی گفته که کی چه نوشته را ول کنید چون تاریخ را فاتحان می نویسند و آنطور که دلشان می خواهد می نویسند!!!!!! بچسبید به امروز دو تا همسایه ترک و فارس نمی توانند با هم کنار بیایند، راه چاره چیست؟ این لغات تجزیه طلب و استقلال طلب را ول کنید با لغتها بازی نکنید زبان و فرهنگ زبان ترکی مورد خوشایند جامعه فارسی نیست باور نمی کنید در اینرنت بزنید یه ترکه بود، بعدا متوجه می شوید که در کدام نقطه این کره خاکی زندگی می کنید و مفهوم راسیسم و تبعیض نژادی را می توانید با مغز استحوان تشخیص دهید، البته به شرطی که یک جو به حقوق بشر معتقد باشید.
اینکه یک زمانی انگلیس بخاطر منافع نفتی از ملت فارس حمایت کرده و جامعه فارسی را عادت داده به کوبیدن ترک و عرب، اگر یکدفعه ورق برگردد چی؟ آنوقت این افراد ابن الوقت باید چه خاکی بر سرشان بژیزند؟
عدم انتشار شده: 
false