رفتار تحقیر‌آمیز و دستوری آخوندی که باعث عصبانیت زن شد

رفتار تحقیر‌آمیز و دستوری آخوندی که باعث عصبانیت زن شد و حجاب از سرش برداشت

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: