اصغر سليمي: سی امین سالگردکشتار ۶۷ و جنبش دادخواهی

گفتگو ی کیانوش توکلی با اصعر سلیمی
اگر کشتارها و تجاوزهای چهل ساله حرامیان اسلامی کابوس میلیونها انسان ایرانی شده اند. اگر بناست کابوسها ثبت گردند و به عبارتی دیگر از جان و روان ملت رخت بر بندند و به بستر، بالین و روان بانیان کشتار و کابوس آفرینان بنشینند، جان ملت باید از حجم غمناک حادثه و از سنگینی این فاجعه رهائی یابد و این فاجعه فراموش نگردد. پرسش این است که چگونه میتوان فراموش نکرد و شعور تجربی ملت را به حافظه ای نیرومند و مواج و دریاگونه پیوند زد و رساند، تا بماند؟

۱-در سی امین سالگردفاجعه
کشتار ۶۷ دامنه نفوذ و
گسترش جنبش دادخواهی
علیه رژیم اسلامی وبویژه عاملان این جنایت بزرگ را
چگونه ارزیابی میکنید
؟ ‌اگر بخواهیم ابعاد کنونی این جنبش را با بفرض ۵ یا ۱۰ سال پیش مقایسه کنیم چه تغییراتی را بارزتر می یابید؟
۲- آیا جامعه ایران با توجه به
همه مشکلات توانفرسایی که اکنون انرا تهدیدمیکنند به میزان درخوری حساسیت وهمصدایی ویا پشتیبانی با
این حرکت دادخواهی نشان
می‌دهد ؟
۳-راههای پیوند یابی ،هماهنگی این جنبش
دادخواهانه باجنبش های دیگر کدام هستند ؟ و آسیب
شناسی رشد وگسترش فرایند
های تا کنون واتی آن چیست؟

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: