تهاجم موشكي به احزاب كردي +اوضاع أرز و اقتصاد ايران

گفتگوی کیانوش توکلی با اصغر سلیمی
۱-فضای سیاسی ایران با ناآرامی های جدید در کردستان ومنطقه ملتهب تر
شده است با توجه به موج جدید اعدام ها وحمله نظام
به حزب دموکرات کردستان
اوضاع را چگونه میبینید؟
۲-آیا دیدارهای سه جانبه
درتهران در راستای مهار بحران جنگ درسوریه دستاوردی برای حل بحران
داشت یا مشکلات جدیدی را
سبب می‌شود؟

۱-فضای سیاسی ایران با ناآرامی های جدید در کردستان ومنطقه ملتهب تر
شده است با توجه به موج جدید اعدام ها وحمله نظام
به حزب دموکرات کردستان
اوضاع را چگونه میبینید؟
۲-آیا دیدارهای سه جانبه
درتهران در راستای مهار بحران جنگ درسوریه دستاوردی برای حل بحران
داشت یا مشکلات جدیدی را
سبب می‌شود؟
۳-دردو روز اخیر سیر فزاینده
افزایش قیمت دلار با شیب کاهنده ای همراه شد برخی از مسوولان صحبت از ثبات
وکنترل پول ملی می‌کنند
آیا این روند موقتی است؟
۴-سیاستها وابزارهای جدید
دولت وبانک مرکزی در ایندوره چه ها هستند
آیا شانسی برای کنترل اوضاع مالی ارزی وبانکی خواهند داشت؟

تهاجم موشكي به احزاب كردي  +اوضاع أرز و اقتصاد ايران در گفتگو با اصغر سليمي

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: