بزرگترین برنده قرارداد موقت توسعه بندر استراتژیک چابهار

بزرگترین برنده قرارداد موقت توسعه بندر استراتژیک چابهار چه کشوری است؟
بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: