روایت - بخشی از کتاب«راز یک مشت کابوس دیدنی» م. روان‌شید

به اِوا گفتم: این آخرین تصویرِ عشق‌بازی من روزی زمین است، یعد از این دیگر چیزی را به یاد نمی‌آورم...

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: