تجمع طلاب شیعه عراق مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی

تجمع طلاب شیعه عراق مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی با شعار مرگ بر خامنه‌ای و لعنت بر خمینی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: