بازوهای روباتیکی در خدمت بشریّت

در کشوری که تنها با درآمد از منابع طبیعی زیر زمینی میتوان بهداشت و بیمه درمانیرا با هزینه کم حتی رایگان برا شهروندان ایجاد کرد, متاسفانه مردم برای ادامه حیات مجبورند اعضاء و اندام های بدنشان را مثل «کلیه » به حراج بگذارند.خوشبختانه در نقاط دیگر جهان برای بهتر کردن زندگی بشریّت, تحقیقات علمی و عملی همچنان ادامه دارد.

چند ماه پیش برای آخرین دوره آموزشی برای استفاده از بازوهای روباتیکی که با نرم افزار های جدید فعالیت میکنند به کانادا رفتم. هرچند که رشته تخصصی من در Prosthetics and Orthotics در امریکاست ولی بعضی وقت ها با مریض های آشنا میشوم که بخاطر صدمه به نخاع ستون فقراتی احیتاج به کمک های(( مخصوص )) دارند. شرکت Kinova Robotics در کانادا موفّق به ساختن بازوی روباتیکی شده است که زندگی این مریضان را راحتر کرده است. این بازوهای روباتیکی  را مریضها نه تنها با حرکت دست و پا می توانند بکار ببرند ,  بلکه با حرکت چشم , دم و بازدم دهانی بوسیله یک لوله , حرکت سر متصل به یک سیستم کنترلی , هم میتوان بکار انداخت. مرکز تحقیقاتی دانشگده علوم و مهندسی دانشگاه  (( University of Minnesota)) موفّق بکار انداختن این بازو های روباتیکی را تنها با « فکر کردن و فعالیّت های مغزی » را برای اولین بار در سال 2016 شد. .

مرحله آموزشی تنها با یک بازوی روباتیکی...

بکار انداختن دو بازوی روباتیکی در آن واحد برای انجان دادن کار های که حرکت های دست چپ و راست می تواند انجام بدهد.

طرز استفاده از بازوی روباتیکی بوسیله استفاده کننده..

برای اولین بار استفاده از بازوهای روباتیکی تها با فکر کردن و فعالیّت های مغزی بکار افتاد.

نوه ام « پاشا» برای  تمرین برنامه ریزی جدید در گاراژ خانه , برای با با بزرگ کمک می کند.

استفاه از بازوی روباتیکی برای خلبانی یک هلی کپتر....

استفاده از نرم افزار های جدید.

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: