خاکسپاری شهیدان حملات موشکی سپاه جنایتکار پاسدار اخوندی


مراسم خاکسپاری ووداع مادران بافرزندان شهیدشان در پی حملات موشکی سپاه جنایتکار پاسداراخوندی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: