مراسم بدرقه احمدی‌نژاد پس از سخنرانی در حصارک کرج

مراسم بدرقه احمدی‌نژاد پس از سخنرانی در حصارک کرج با شعارهایی در مخالفت با روحانی و احمدی نژاد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: