محسن سازگارا:ایران به کجاخواهد رفت و نقش او در دهه شصت

در این گفتگو ،کیانوش توکلی ابتدا از اوضاع سیاسی ایران و اینکه به کجا خواهیم رفت؟پرسش هایی را ازدکتر سازگاراطرح می کند و آنگاه ، بخشی از ویدو کلیب م.ف .سخن و طرح اتهام او علیه سازگارا را مطرح می کندو بطور مشخص در مورد نقش سازگارا در کشتار دهه شصت سوال می شود و در پایان نقش ارتش سایبر ی برای تفرقه در میان اپوزیسیون و جایگاه پوپولیسم در جنبش سیاسی صحبت می کند:

شایان ذکر است که جناب م.فقط.  سخن حاضر به گفتگو با دکتر سازگارا نشد

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: