تعداد كشته شدگان در اثر تيراندازي به ٢٥نفر رسيد

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: