دولت و غول چراغ

سورنا ستاری رئیس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه برای تقویت اقتصاد دانش بنیان باید همه نخبگان به مساله ورود کنند، تصریح کرد:، زیرا دولت غول چراغ جادو نیست که با اشاره دولت این اقتصاد ایجاد شود. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ورود نخبگان برای تقویت اقتصاد دانش بنیان را ضروری خواند و گفت: رشد اقتصادی با هزینه دولت شکل نمی‌گیرد، بلکه با مشارکت سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود.

سورنا ستاری عصر دوشنبه در نشست با نخبگان و فرهیختگان استان اردبیل با بیان اینکه سرمایه‌های انسانی اصلی‌ترین سرمایه هر کشوری است، افزود: باید با ایجاد اکوسیستمی از این سرمایه‌ها و ظرفیت‌های پیدا و پنهان آن برای رشد و توسعه کشور استفاده کرد.
وی با بیان اینکه کارآفرینی با منابع زیرزمینی ایجاد نمی‌شود، ادامه داد: باید از فکر، اندیشه، خلاقیت و نوآوری‌ها برای کارآفرینی نهایت استفاده را برد.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه برای تقویت اقتصاد دانش بنیان باید همه نخبگان به مساله ورود کنند، تصریح کرد:، زیرا دولت غول چراغ جادو نیست که با اشاره دولت این اقتصاد ایجاد شود.
وی گفت دولت فقط در حوزه زیرساخت می‌تواند سرمایه گذاری کند، اظهار کرد: وظیفه دولت چنین ایجاب می‌کند که در حوزه تامین زیرساخت‌های مختلف سرمایه گذاری کرده و از ورود به حوزه شرکت‌های دانش بنیان خودداری کند.
ستاری با اشاره به اینکه نسل جدید کارآفرینی در کشور تربیت می‌شوند که نگاه استخدامی ندارند، یادآور شد: این نسل دنبال استفاده از رانت نیست و براساس دانش و ابتکار خودشان دنبال کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای خود و دیگران هستند. وی بیان داشت: تا زمانی که مردم پای کار نیایند، اقتصاد دانش بنیان شکل نمی‌گیرد و دولت نمی‌تواند وارد این حوزه از اقتصاد شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه استارت آپ‌ها با وام به جایی نمی‌رسند، ادامه داد: باید سرمایه گذاران برای اجرای ایده‌های استارت آپ‌ها ورود پیدا کنند
وی با بیان اینکه در برخی از شهرها، مراکز نوآوری توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شود، متذکر شد: آماده کمک برای تجهیز مراکز نوآوری اردبیل هستیم، اما باید خودتان برای ایجاد این مراکز وارد عمل شوید.

 

معاون رئیس جمهور: دولت غول چراغ جادو نیست

منبع: 
افکار نیوز
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: