ايا راه و روش ترامپ ماندگار است؟

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
فرخ نگهدار بعد از سالها هنوز دنیا را بر مبنای امپریالیسم به مثابه آخرین مرحله سرمایه داری ولادمیر ایلیچ لنین بررسی می کند، از حمایت از خمینی ضد استکبار تا خلخالی هفتیر کش همه و همه بر اساس افکار لنین بنا نهاده شده، اعتیاد به ایدئولوژی مارکسیسم نتیجه اش فرخ نگهدار است، که به هیچوجه نمی تواتد خود را با شرایط جدید و واقعی وفق دهد، در واقع تمام مغز او را لنینیسم به صلابه کشیده، و طبیعتا لایتغیر.
عدم انتشار شده: 
false