سخنرانی حسن روحانی بر چه پایه ای کوک شده بود؟!

رژیم ایران در مقابله با فشارها و تهدیدهای دولت ترامپ، رویکرد خود را بر مبنای شکاف های فزاینده بین آمریکا و اروپا و دیگرقدرت های مهم جهان حول دو رویکردیک جانبه گرائی و چندجانبه گرائی کوک کرده است. سیاستی که جان بولتون تهدید کرده است هرجا باشید به سراغ شما خواهیم آمد. با این همه تهدیداصلی از داخل و از بحران های داخلی و خشم و اعتراضات مردمی برمی خیزد تا بطورمستقیم از خارج

تشدیدقطب بندی های جهانی، ویژگی اصلی مجمع عمومی امسال سازمان ملل
جان بولتن، بگذارید پیام امروز من روشن باشد: ما شما را زیر نظر داریم و سراغ شما خواهیم آمد.". این سخنان جان بولتن را باید از پس لرزه های آن چه که در این روزها در مجمع عمومی سازمان ملل در حال وقوع است دانست.

مهم ترین واقعه هم چیزی جز صراحت یافتن شکل گیری یک جبهه جهانی علیه یک جانبه گرائی آمریکانیست. تضاد بین این دو رویکرد دارد تبدیل به کانون مناقشات جهانی می شود. حتی توافقنامه نیمه مرده برجام هم در این رابطه معنا و بعدتازه ای می یابد. سخنرانی روحانی هم دقیقا بر اساس همین تضادیک جانبه گرائی و چندجانبه گرائی و در راستای دفاع و تقویت یک جبهه جهانی در برابریک جانبه گرائی ترامپ کوک شده بود، گواین که مثل خرابکاری همیشگی همزمان در داخل ایران صداهای دیگری در تقابل با آن از سوی جناح افراطی و سپاه دال برتهدیدعربستان و امارات و غیره به بهانه عملیات اهوازهم رله شد. با این همه سیاست رسمی را روحانی ابرازداشت و تصویب سریع لایحه پولشوئی و ملحقات همه و همه در جهت کوک شدن د رهمین راستا است...

صدوربیانیه قاطع ۴+۱ در نشست حاشیه ای مجمع و قبل از سخنرانی ترامپ که بیانگر تدارک از پیش بود، نیز موجب خشم جان بولتن و یاران نزدیک ترامپ شده است. در واقع سیاست حکومت اسلامی پنهان شدن پشت این صف آٰرائی جهانی بود. فی الواقع تهدیدشدید ایران توسط دولت آمریکا و مشخصا جان بولتن را باید متوجه اروپا هم دانست و به مصداق ضرب المثل به در می گفت که دیوار بشنود بود. و همین شکاف است که امروز بیش از هرزمانی خود را به نمایش می گذارد. اگر ترامپ در سخنان خود از دکترین «میهن دوستی و عشق به طن » در برابرجهانی شدن و چندجانبه گرائی سخن راند، ماکرون آن را قانون جنگل خواند....

با این همه باید افزود تهدید و آسیب پذیری اصلی رژیم ایران از داخل است و از سوی مردم خشمگین و مقاومت در عرصه های گوناکون واعتراضات و اعتصابات بی وفقه و در حال گسترش. در این میان برآمدچپ نیز گویا دارد مشام طبقه اقتصادی وسیاسی و برخی مدافعان رسانه ای آن ها را می آزارد، چنان که یکی از نشریات داخل بنام اقتصادنامه  به رژیم گرای سرکوب می دهند: اگر خطری نظام سیاسی و اقتصادی را هدف قرار داده، طبیعتا نوچپ‌ها در آن نقش بسزایی دارند و ممکن است به زودی با متشکل شدن خود و یارگیری بیشتر، علاوه بر افزایش اعتراضات کارگری از جوانان بیکار نیز بهره جویند و آرامش کشور را بر هم زنند! که پاسخ قاطع  بی تردید چنین گرائی با چنین ذمختی نمی تواند جز از زبان یک امنیتی ماسک دار نمی تواند بیرون بیاید...
خطربزرگ بیخ کوش نظام سیاسی و اقتصادی ایران

جان بولتن: روزهای مصونیت تهران تمام شده

منبع: 
سایت تقی روزبه
برگرفته از: 
http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2018/09/blog-post_26.html#more
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: