بازهم دربارهء پرچم شیر و خورشید ایران

اگر چپ ها نفهمند که تاریخ دراز و دور کشور قدیمی مثل ایران میراث ملی ست وخوب یا بد باری ست که بر دوش این ملت قرار دارد و هویت و فرهنگ و خاطرات قومی و ملی و خود آگاه و ناخودآگاه جمعی ایرانیان ـ چه بخواهیم و چه نخواهیم ـ با آن در پیوند است ـ نمی توانند خود را در زمرهء مبارزان آزادی و عدالت در این کشور به حساب بیاورند.


 

پرچم شیروخورشید ایران

هیچ ارتباطی به طرفداری از بازگشت سلطنت ندارد.

(این یک یادداشت کوتاه در باره پرچم شیر و خورشید ایران است که من در  حاشیه یک بحث اینترنتی نوشته ام.)

همینجا بگویم که کسانی که خود را چپ می شمارند ، اما آنقدر آگاهی و شناخت از تاریخ و فرهنگ ایران ندارند و نمی دانند که میراث مدنی و تاریخی یک ملت ارتباطی به نوع حکومتی که جاری ست ندارد، چنین کسانی آینده خوبی در انتظارشان نیست و خواه و ناخواه از گردونه سیاسی و فکری جامعه خارج خواهند شد.

اگر چپ ها نفهمند که تاریخ دراز و دور کشور قدیمی مثل ایران میراث ملی ست وخوب یا بد باری ست که بر دوش این ملت قرار دارد و هویت و فرهنگ و خاطرات قومی و ملی و خود آگاه و ناخودآگاه جمعی ایرانیان ـ چه بخواهیم و چه نخواهیم ـ با آن در پیوند است ـ نمی توانند خود را در زمرهء مبارزان آزادی و عدالت در این کشور به حساب بیاورند.

پرچم شیر و خورشید یک نماد است که تسلسل تاریخی و مدنی ایرانیان را نمایندگی می کند . این پرچم نماد تداوم تاریخی ما به عنوان یک ملت بزرگ و ریشه دار است ، با سلطنت پهلوی نیامده است که باسلطنت پهلوی برود. آنها که در سال 57 اجازه دادند که خمینی خرچنگ سیک ها را نماد کشور و ملت ایران قرار دهد ، به کشور خود خیانت کردند. همه آنها که در این زمینه سکوت کردند خائن اند و متأسفم که این را می گویم. ما اجازه نداریم که به میراث ملی و سمبل تداوم تاریخی خود دهن کجی کنیم و با آن قهر کنیم. تاریخ ما هویت ماست . دوران اسلامی گوشه کوچکی از این تاریخ است. عرب نبود که ایران بود. قرآن نبود که ایران بود و غار حرا نبود که ایران بود . این پرچم هم همینطور است. آقامحمد خان قاجار نبود و رضاشاه و محمد رضا شاه نبود و خمینی نبود که پرچم شیر وخورشید  ،  پرچم تداوم تاریخی ایران بود. با میراث یک ملت نمی شود شوخی کرد و اگر چپ ایران این حقیقت را نفهمد ، مطمئن باشید که ملت ایران هرگز برای او تره هم خرد نخواهد کرد. این پرچم شیروخورشید پرچمی ست که به تأیید مبارزان مشروطیت ایران رسیده بر دوش ستارخان ها و دهخداها و صور اسرافیل ها بوده ، روی میز مصدق و بر تابوت اوقرارگرفته و این اواخر هم پیکر ایراندوستان بزرگی ـ که سلطنت طلب هم نبودندـ مثل بختیار و پروانه و داریوش فروهر را پوشانده است. یعنی چه این که کسی بگوید پرچم شیر و خورشید یعنی طرفداری از بازگشت سلطنت؟

برداشتن این پرچم به معنای طرفداری از بازگشت سلطنت نیست اما یک نشانه و نماد قوی ست که نظام منفور خمینیستی را نفی می کند و به ویژه این علامت ننگین و من درآوردی خرچنگ سیک ها را که بر پرچم ایران نشانده اند و نماد سی و سه سال توحش و بیداد و فریب و غارت و شکنجه و فساد و تزویر و خرافات و رمالی و جن گیری و دریک کلام سلطه اوباش است را انکار می کند و خار چشم ملایان بیدادگری ست که ایران را به این روز سیاه نشاندند. فکر می کنم کافیست. دوست گرامی می باید ازین پس بیشتر مراقب افاضات خودتان باشید

   متن کامل مباحثه را در اینجا بخوانید

 http://msahar.blogspot.com/2011/05/blog-post.html

 این هم یک شعر  که با  یادداشت بالا همراه می کنم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ای دلیران وطن

 

دوستداران وطن گـِرد هم آیید

پاس تاریخ کهن گــِرد هم آیید

وطن امروز غریبانه تر از پیش

غرق رنج است و محن گــِرد هم آیید

جمله جمعید به جان ، کینه مجویید

گرچه فردید به تن گــِرد هم آیید

مگذارید که این خانه بسوزند

آتش است این به سخن ، گــِرد هم آیید

باغ عشق است مخواهید بهارش

خالی از سرو چمن گــِرد هم آیید

دشت شوق است میابید فضایش

عرصهء زاغ و زغن گــِرد هم آیید

کوی یار است مجویید صفایش

غرقه درلای و لجن گــِرد هم آیید

دیر اگر پاید از اینگونه عداوت

نه تو مانـیّ و نه من ، گـِرد هم آیید

بیش از این از صف دشمن نهراسید

به خفا یا به عَلَن گــرد هم آیید

وطن است این و شمایید و قراری

ای دلیران وطن گــِرد هم آیید !ـ

............................................

م.سحر پاریس ، 22.10.2007

ایمیل نویسنده: 
منبع: 
سایت نویسنده
برگرفته از: 
سحرگاهان

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.