آموزش “زبان مادری” یا “آموزش به زبان مادری”؟

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
آقای امینی شما معمولا در تمام صحبت هایتان آنچنان برخورد می کنید که شنونده تصور می کند که شما در راس قدرت هستید و خود را مجاز و مختار می دانید که برای همه ملتهای ایران تصمیم بگیرید که به چه زبانی بنویسند و یا بخوانند، و در تمام موارد اتکا شما به تاریخی است که با پول باد آورده نفت نوشته شده، که امروز آن نوشته ها ثناری ارزش تاریخی ندارند، شما اگر قدرت اقتصاد را بشناسید، قطعا پی خواهید برد که هر ملتی که در راس قدرت اقتصادی است ، به نحوه آموزش در مراکز آموزشی اشراف دارد و هم به تهیه کتابهای تاریخی، این را از من همیشه بیاد داشته باشید
تاریح را فاتحان می نویسند و هر آنطور که دلشان می خواهد می نویسند
شما تاریح فاتحان را بازگو می کنید، لطف کنید حداقل تاریخ مغلوبان را هم را هم گوش کنید، که در هیچ کتابی نوشته نشده، چون مغلوبان در زیر خاک خوابیده اند، و تنها خاطرات شفاهی آنها باقی مانده.
عدم انتشار شده: 
false